Afdeling: bestuur & info

Ons bestuur telt een twintigtal leden en losse medewerkers. 

De taakverdeling van deze bestuursleden vind je elders op deze afdelingswebsite. We heten graag nieuwe, jonge bestuursleden welkom! We willen ook in de toekomst een dynamische afdeling blijven. Je vindt een aanmeldingsknop voor nieuwe bestuursleden op de website. Je mag ook altijd een berichtje sturen naar onze voorzitter chantal.coolen@telenet.be of naar onze secretaris gezinsbondmesec@gmail.com.

Actuele informatie over activiteiten

Recente info: jaarprogramma 2023 en informatie van Zwemclub N-Limburg

DIGITALE BONNENBOEK LIMBURG

Foto 90 jaar Gezinsbond Meeuwen